Diller

2017-2018 TÖMER Türkçe Yeterlik Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları ve kurs bilgileri aşağıdaki linkte yer almaktadır:

http://www.firat.edu.tr/tr/content/t%C3%B6mer-t%C3%BCrk%C3%A7e-yeterlik-s%C4%B1nav-sonu%C3%A7lar%C4%B1