Languages

Akademik Personel

Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN (Müdür)  https://abs.firat.edu.tr/skyalcin

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZEREN (Müdür Yardımcısı) https://abs.firat.edu.tr/mehmetozeren

Doç. Dr. Fatih ÖZEK https://abs.firat.edu.tr/fozek

Öğr. Gör. Remzi ÇALIŞIR (Müdür Yardımcısı) https://abs.firat.edu.tr/rcalisir

Öğr. Gör. Cemile UZUN (Türkçe Hazırlık Koordinatörü) https://abs.firat.edu.tr/cuzun

Ahmet KILIÇ (Sözleşmeli Personel)

Büşra KARABULUT (Sözleşmeli Personel)

Çiğdem ARICA (Sözleşmeli Personel)

Ertuğrul ÇEÇEN (Sözleşmeli Personel)

Gülcihan ALTİN (Sözleşmeli Personel)

Mehmet ÇİFTÇİ (Sözleşmeli Personel)

Sonay DENİZ (Sözleşmeli Personel)

Zuhal DOĞAN (Sözleşmeli Personel)