Languages

Yönetim

Yönetim

Müdür

Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Tel.: +90 424 237 00 00 / 3791-5782

El-mek: skyalcin23@gmail.com, skyalcin@firat.edu.tr 

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZEREN

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Tel.: +90 424 237 00 00 / 3759

El-mek: mehmetozeren@hotmail.com

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Remzi ÇALIŞIR

Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER)

Tel.: +90 424 237 00 00 / 5644

El-mek: rcalisir@firat.edu.tr, rcalisir2323@gmail.com

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kaan YALÇIN

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZEREN 

Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Remzi ÇALIŞIR

Üye: Doç. Dr. Fatih ÖZEK

Üye: Öğr. Gör. Cemile UZUN